Hai môn tổ hợp bao gồm những môn học gì? Thời gian thi ra sao?

0
26


Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 – 9/7/2021. Trong đó, có 2 ngày thi chính thức là ngày 7 và 8/7/2021.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cụ thể như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Hai môn tổ hợp mới bao gồm những môn học gì? Thời gian thi quy định ra sao? - Ảnh 1.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội) do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Hai môn tổ hợp mới bao gồm những môn học gì? Thời gian thi quy định ra sao? - Ảnh 2.

Năm 2021, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi. Ảnh: Gia Đoàn

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Về hình thức, trừ môn Ngữ văn thi tự luận, đề các môn khác được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm khách quan. Các môn tổ hợp thi trong 150 phút, trong đó mỗi môn thi thành phần có thời gian 50 phút.

Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng mã đề thi. Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh.

Cũng trong bài thi tổ hợp, thí sinh chỉ thi 2 môn thành phần không liên tiếp. Sau khi hoàn thành môn thi thứ nhất, phải nộp đề thi, giấy nháp, ngồi nguyên vị trí chờ môn thi tiếp theo. Trong thời gian nghỉ chờ làm thủ tục thi giữa 2 môn thành phần bài thi tổ hợp, thí sinh phải có lý do đặc biệt mới được xem xét cho ra ngoài phòng thi.

Do số lượng bài thi khác nhau, công thức tính điểm xét tốt nghiệp cho học sinh THPT và giáo dục thường xuyên cũng khác nhau. Công thức như sau:

Với học sinh THPT:

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Hai môn tổ hợp bao gồm những môn học gì? Thời gian thi quy định ra sao? - Ảnh 3.

Với bậc giáo dục thường xuyên:

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Hai môn tổ hợp bao gồm những môn học gì? Thời gian thi quy định ra sao? - Ảnh 4.

 Học Hành