Đã có 15 tỉnh thành thông báo lịch tựu trường của học sinh các cấp trên địa bàn

0
34


Lịch cụ thể như sau:

STT TỈNH THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG / KHAI GIẢNG
1 Đà Nẵng Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tựu trường 1/9 (lớp 1 từ 23/8)
2 Tuyên Quang Lịch tựu trường các cấp học vào ngày 1/9. Riêng đối với lớp 1, tựu trường từ ngày 23/8. Các trường tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.
3 Bắc Giang Học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng đối với lớp 1 là ngày 23.8.2021. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 5/9/2021.
4 Ninh Bình

Học sinh sẽ tựu trường vào 1/9/2021, riêng đối với lớp 1 từ 23/8/2021. Ngày khai giảng vào 5/9/2021.

5 Yên Bái

Học sinh bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở tỉnh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9. Riêng với lớp 1, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8. Thời gian khai giảng năm học ở các bậc học là ngày 5/9.

6 Hà Tĩnh 

Học sinh lớp 1 tựu trường từ ngày 23/8, sớm hơn một tuần so với học sinh các lớp còn lại, để làm quen với môi trường mới. Ngày khai giảng năm học được tổ chức vào 5/9.

7 Bình Dương

Ngày tựu trường đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vào ngày 1/9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

8 Hòa Bình

Cấp học gồm: Mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX đều tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2021. Trước đó, tựu trường vào ngày 1/9/2021, riêng lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8/2021.

9 Nghệ An

Ngày tựu trường vào 1/9, ngày khai giảng là 5/9 trong toàn tỉnh, kết thúc học kỳ một là 16/1/2022 và học kỳ 2 là 25/5/2022.

10 Lào Cai

Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 1/9/2021. Riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm hơn, kể từ ngày 23/8/2021. Tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9/2021.

11 Sơn La

Giáo dục phổ thông có thời gian tựu trường sớm nhất, từ ngày 16/8. Riêng giáo dục mầm non, tựu trường vào ngày 1/9.

12 Phú Thọ

Học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9; đối với lớp 1 từ ngày 23/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

13 Hưng Yên

Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trừ lớp 1, sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021.

14 An Giang Bậc mầm non, tựu trường ngày 1/9/2021, khai giảng ngày 5/9/2021.

Bậc tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 1/9/2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 5/9/2021.

THCS và THPT (hệ giáo dục thường xuyên), tựu trường ngày 1-9-2021, khai giảng ngày 5/9/2021.

15 Thanh Hóa Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT tựu trường 1/9, lớp 1 từ 23/8. Ngày 5/9/2021, các trường học trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng. Học Hành