Bạn gái đi công tác mang theo cả cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu

0
23


Khi biết tin bạn gái dùng cuốn sổ tiết kiệm 800 triệu, tiền chung của hai đứa vào một việc vô bổ mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi muốn đòi lại một nửa số tiền đó mà thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa?

 - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 (vanhoan…@gmail.com)Tâm Sự