Làng nghèo mê chữ

Nhắc đến đường vào xã Pờ Tó, dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) ai cũng ngao ngán với địa hình hiểm trở, đầy bụi mùa nắng,...

Tuyển Sinh