Danh sách quyền lực của TIME: Miley Cyrus vào ‘chung kết’ có phải do gian lận?
  • Tags: